Máš ve zvyku se modlit,
abys něco prodal?

Naučím tě lepší zvyky! Každý pátek na YouTube.

 ODEBÍREJ VIDEA ZDARMA